De meeste scholen hebben een uitstekende zorgstructuur.
Er wordt veel tijd en geld gestoken in het optimaal begeleiden van leerlingen.
Toch weet ik uit eigen ervaring dat soms externe hulp gewenst is.
In die situatie kan ik meedenken en ondersteunen.

Dit doe ik graag samen met ouder, kind en school.

Als counselor ben ik opgeleid om dieper in te kunnen gaan op mogelijk onderliggende problematiek wat mij een laagdrempelige ketenpartner maakt.

Ik werk vanuit het principe ‘ doeldenken’ en kom u graag vertellen over deze ‘ out of the box’ werkwijze.

I bring the box!